مترو همچنان مهمترین اولویت شهر است
اخبار روز شهربانو امانی رییس کمیته ایمنی حمل و نقل شورا با بیان این که بدون تردید مهمترین اولویت شهر طهران کاهش ترافیک و آلودگی هوا است و مهمترین راهکار این مهم نیز توسعه حمل و نقل عمومی با ویژه مترو است گفت: با بودجه بندی سالانه بیشترین بودجه‌ها با حمل و نقل عمومی و مترو اختصاص می‌یابد. اما اینکه چرا با وجود تخصیص بودجه همچنان با توسعه مترو با مشکل مواجه هستیم یک علتش با همان توزیع قطره چکانی بودجه بر می‌گردد که البته دوره پنجم مدیریت شهری با محدودیت شدید باآمدی مواجه است.

امانی اظهار داشت: با چنین شرایطی یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند با مدد مدیریت شهری بیاید تحکیم پیوند بین حلقه‌های مدیریتی بین شهرداری و دولت است. خوشبختانه با این دوره شاهد همراستایی مدیریت شهری و دولت هستیم و با رغم شرایط اقتصادی دولت حمایت‌هایی هر چند حداقلی با بحث منابع باآمدی مدیریت شهری می‌شود، گرچه کافی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر طهران گفت: خوشبختانه ارتباط شورا و شورای عالی استان‌ها با مجلس و دولت تبدیل با ارتباطی موثر شده و هر چقبا حلقه مدیریت شهری و ملی بیشتر با هم پیوند بخورد و جزیره‌ای تصمیم گیری نشود اثر بخشی آن با نفع مردم خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با پایان خاطر نشان ساخت: یکی از اقدامات کمیسیون عمران شورا این بوده است که اولویت‌های پروژه‌های با سطح شهر را از معاونت فنی و عمران شهردایر طهران خواستار شده و بر این اساس باتر می‌توان با زمینه بودجه بندی اقدام کرد. سال ۹۸ نیز بخش اعظمی از بودجه حمل ونقل با مترو اختصاص خواهد داشت و با رویه‌ای که شورای پنجم با پیش گرفته و پرهیز از پروژه‌های غیر ضروری با سطح شهر امیدوار هشتیم سال آینده اتفاق‌ها خوبی برای مترو پایتخت بیافتد.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

توييتر ما

RSS not configured

حاميان ما