عکس روز غارت فروشگاه‌ها همزمان با ناآرامی و آشوب و تظاهرات ضد دولتی با پایتخت هاییتی

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

توييتر ما

RSS not configured

حاميان ما